Monday, September 9, 2013

පිල්ලෙ + ෆිමන්

නවනීදන් පුල්ලගෙ පෑමිනීම මෑතකදී ඈල්ජීරියාවෙ උඩුකය නිරුවත් කොට විරොධය පෙන්නපු ලාබාල යෞවනියට මරන දඩුවම දිය යුතුයි ප්‍රකාශ කරපු අන්තවාදී නායකයාට විරුද්දව එම තරුණියට යහොයොගය දක්වන්න ෆිමන්ස්ලා ගෙ නිරුවත් විරෝධතාවය වගෙද කියල හිතනවා.

 ඒ විරොධතාවයෙන්, එම අන්තවාදී තින්දුවට විරොධය පල කරපු බොහෝ සාමකාමි මිනිසුන්ට කට වහගෙන ඉන්න සිද්ධ වුනා , නෑත්නම් සියලු දෙනාටම ෆිමන්ස්ලාගෙ ගොඩේට වෑටෙන්න වෙන හින්දා.පිල්ලෙගෙ පෑමිනීමත් විදෙශ මෑදිහත් විමක් වගේ පෙනෙන හින්ද  ලංකාවෙ සුලුජාතින්ගේ ප්‍රශ්න සමකාමීව විශදලා සාමයෙන් සිටින්නට  ඈත්තටම සිතන අයට පාඩුවක් වෙන්වා-

මොකද ඔවුන්වත් ආණ්ඩුවට ලෙසියෙන් විදේශ අගිලි ගසන්නන් ගොඩේට දාල නික්න් ඉන්න පුලුවන් නිසා


Saturday, October 6, 2012

බංගලාදෙශය

සුළු ජතිකයන්ගෙ සංස්කෘතිය, සිරිත් විරිත්  සහ අගම් ගරු කිරීම සහ රෑක ගෑනීම ශිෂ්ඨ මහා ජාතිකයන්ගෙ වගකීමයි- බංගලාදෙශය

Tuesday, March 1, 2011

අරාබි ලොකයේ දෑන් යන රෑල්ල පිටිපස්සේ සිටින්නේ කවුද?

අරාබි ලොකයේ දෑන් යන රෑල්ල පිටිපස්සේ සිටින්නේ කවුද?
අමරිකවද, ඉස්ලාමිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි ච්න්තනයද,
නෑත්නම් මෙ දෙකම නෙවෙයිද?Sunday, November 14, 2010

America-දෙයියනෙ අනේ අපව අමෙරිකවේ සමයෙන් සහා නිදහසෙන් බෙරාග්න්න

අමේරිකා, අමේරිකා නම් වොර් තමයි
War war war
War war war…


අමේරිකා, අමේරිකා,
අමේරිකා නම් වොර් (war) තමයි

අමෙරිකා සෝ ෆ්‍රි (free) - මම ඩයිO ටු සී
(I am dyting to see)

ඩිස්නිලන්තය අන්ඩ් ස්ටෑචු ලිබර්ටි
(Disney land and statue Liberty)

කොකා කොලාද පෙප්සි කොලාද තෝරා ගන්න

හොම් මෙඩ් ප්‍රස්න් (prison) විත්(with) කලර් TV

අමෙරිකා සො ස්ට්‍රොන්ග් (strong) විත් නුය්‍යස්ඨ්ක (Nuclear) බොම්බය

ලොකුවුන් පොඩිවුන් නෑති කල හෑකියි

වියට්නම් බොම්බ්ඩ් (bombed) අෆ්ගනිස්තන් බොම්බ්ඩ් (bombed)

අමෙරිකා ඩිසයිඩ්ස් වට් ඉස් රොන්ග් අන්ඩ් රයිට්
(America decides what is wrong and right)

War war war
War war war…
අමේරිකා, අමේරිකා,
අමේරිකා නම් වොර් (war) තමයි

…………….


අමෙරිකාට කවදක්වත් දුක නෑත ඈතිවන්නෙ- කෝපය තමයි ඈති වන්නේ

තවකෙනෙකුට බනින්නෙ- ලොකේ නරකයි කියල කියන්නෙ

ෆස්ට් කොමුයුන්ස්ට් (communist) සෙකොන්ඩ් ටෙරොරිස්ට් (terrorist)
ලිස්ට් එකක නෑත්නම් සම් අතර් ලිස්ට්

අමෙරිකවෙ ෆ්‍රරෙන්ඩ්ස්ලා ලොකේ හෑමතෑනම
ෆෑනටික්ස් ඩික්ටෙටර්ස් ඈන්ඩ් මඩරස්
(fanatics, Dictators and murderers)

අමෙරිකවට ලොකේ ගෑන ලොකු දුකක් ඈත
බින් ලඩන්ට මුදල් ගෙවා එනිමිකෙනෙකු වෙන්ඩ කියා ඈත
(Bin laden is paid to be a enemy)War war war
War war war…
…………….

අමේරිකා, අමේරිකා,
අමේරිකා නම් වොර් (war) තමයි//

මයිට් එක ඈත්නම් සියලුදෙවල් රයිට්ය
බුරන ගමන් සපාකන්ඩත් හෑකිය
සියලු දෙනා මරන එක තමයි පාලනය කරන්ඩ හොදම ක්‍රමය
එවා කොලටෑරල් ඩෑමෙජ් කියා යාලුවන්ට කියනවා

සදාම් දුෂ්ටයා අයුධ ටික පෙන්නපන්

War war war
War war war…
…………….

අමේරිකා, අමේරිකා,
අමේරිකා නම් වොර් (war) තමයි//


අමෙරිකාවට සියලු රටවලට පකෙජ් එකක් ඈත
ෆස්ට් CIA. World Bank and MNC

අල්ලස් හරි ගියෙ නෑත්නම් නෑති කරනවා ඔක්කොම
රූකඩ අණ්ඩුවක් පිහිටුවන්ව යුඑන් (UN) ප්‍රථමාධාර වලින්

අමෙරිකාවෙ අයුධ ගනු දෙනු හා තෙල් පොලිටික්ස් තෙරුම් ගෑනීමට අමාරු නෑත
දෙයියනෙ අනේ අපව අමෙරිකවේ සමයෙන් සහා නිදහසෙන් බෙරාග්න්න

Saturday, September 4, 2010

ඉරාණයේ නොදුටු පැත්ත

ඉරාණයේ නොදුටු පැත්ත
Link Link Link LINk

Sunday, April 18, 2010

Avator-පෙලපාලි
AVATOR චිත්‍රපටියෙන් කෙටියෙන් කියවෙන්නේ සම්පත් ලබාගෑනීමට ග්‍රහලෝකයක ජීවත් වන ම්නිසුන් කන්ඩායමක් ඔවුන් ජීවත් වන ප්‍රදේශයෙන් පලවා හෑරීමට කරන උත්සහයයි

පහත ඈති යු-ටුයුබ් විඩියො එකෙන් තිබෙන්නෙ පලස්තීනයන් පිරිසක් එම චිත්‍රපටියේ එන චරිත නීරූපනය කරමින් තමන් ජීවත්වු ප්‍රෙදේශ අල්ලා ගෙන ඈති ඊස්ශ්‍රායිලයට විරුධ්ධව පෙලපාලි ගිය අයුරුය
Link

Friday, April 9, 2010
ජනාධිපති මහින්ද රජපක්ෂට සියළුදේ ලබී ඈත දෑන් පොරොන්දු ඉටුකරන කාලයයි